Robme dobré skutky

Robme dobré skutky

Dobré skutky
Žiaci si na viacerých hodinách rozprávali príbehy o rôznych skutkoch a potom sme sa rozprávali, aké dobré skutky už urobili.
Cieľom rôznych rozhovorov bolo priviesť žiakov k tomu, aby v nasledujúcich dňoch urobili ony samy nejaké dobré skutky, či už malé nepatrné, ale určite dobré skutky.
Cieľom dobrého skutku je pomoc vo chvíli, keď to ten druhý nečaká, alebo nepočíta s našou pomocou. Každá pomoc sa počíta, každý dobrý úmysel.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *