Riešime problémy

Riešime problémy

Tento mesiac sme sa rozprávali o slovíčku problém ako také a čo sa za ním môže všetko skrývať. Deti sú naozaj dobrí pozorovatelia a sledujú okolie , ale aj svojich rodičov a blízkych a tam dosť často počujú tento pojem.
Porozprávali sme si, že ako a akým spôsobom by sa mali riešiť problémy, a že treba všetko riešiť s rozvahou a s rozumom. Panika a upadanie do depresií tomu nepomôžu. Deti sa vyjadrili, že ony samy môžu niekedy pomôcť či už rodičom alebo priateľom alebo aj samy sebe. Neriešenie problému vedie k ďalším problémom, takže ich treba riešiť.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *