Riešenie problémov

Riešenie problémov

So žiakmi sme diskutovali o rôznych druhoch problémov, napríklad v učení, správaní, problémy v priateľstve. Žiaci hovorili svoje skúsenosti a tiež to, akým spôsobom sa ich problém vyriešil a kto im v riešení najviac pomohol. Na tejto vyučovacej hodine žiaci pracovali v skupinách, kde mali nakresliť príbeh, v ktorom sa udial určitý problém a mali nakresliť aj jeho riešenie. žiaci pracovali naozaj usilovne a naznačili problém, kde sa žiaci pohádali pred školou a vyriešila to pani učiteľka a v druhom prípade to bolo nedorozumenie kamarátov, kde si to sami medzi sebou vyriešili.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *