Direktor | Projekt vyučovania šťastia

Modelová škola – ZŠ M. R. Štefánika – Lučenec

Hodina šťastia je program realizovaný na maďarských školách, ktorý vychádza z pozitívnej psychológie. Opiera sa o výskumy Martina Seligmana, otca pozitívnej psychológie a profesorky Psychologického inštitútu z Kalifornie Sonji Lyubomirskej. Program na základe prísnych metodických a výskumných výsledkov pozostáva z 10 postupne na seba viazaných tém pre deti materských, základných a stredných škôl, ktoré postupne oboznamujú deti s rôznymi zložkami a podmienkami šťastia. 

V maďarských vzdelávacích inštitúciách sa realizuje od roku 2014. V programe je zaevidovaných takmer 5000 registrovaných skupín, ktoré sa oboznámili s metodikou programu.

Ambíciou pilotnej školy na Slovensku – ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci pod vedením Ing. Agnesy Setničkovej je, overiť úspešnosť programu v podmienkach slovenských škôl.

Medzi významných psychológov, ktorí sa zaoberali pozitívnym myslením a skúmali ho aj vedecky, patria Martin Seligman, Ed Diener, Mihály  Csíkszentmihályi, Barbara Fredricksonová, Sonja Lyubomirsky. Tajomstvom šťastia je FLOW – tvorcom teórie prúdenia je Mihály  Csíkszentmihályi. Flow je taký stav, keď sa človek úplne ponorí do tej činnosti, ktorú robí,  „je základom dokonalého zážitku, čiže jav, keď sa pri činnosti tak uvoľníme a rozviažeme, že všetko ostatné popri tom stráca význam, zážitok si naplno užijeme a v aktivite, ktorú robíme, chceme za každú cenu pokračovať výlučne iba pre samotnú aktivitu.“ 

Motivátorkou vyučovania šťastia v Maďarsku je Bella Bagdi, predsedníčka nadácie Svet je s Tebou lepší, ktorej cieľom je hlásať, že skutky prinášajúce šťastie tvoria šťastných ľudí a šťastní ľudia tvoria šťastné rodiny, šťastné skupiny a šťastnú spoločnosť. Poslaním Nadácie je pomocou programu šťastia zvýšiť úroveň šťastia detí v materských, základných a stredných školách, aby sme v nich vytvorili  presvedčenie, že  schopnosť prežívať šťastie sa dá rozvíjať a na vyučovacích hodinách šťastia podľa výsledkov výskumu šťastia im to umožniť prakticky si osvojiť.