Prejavy vďačnosti

Prejavy vďačnosti

Na prvej hodine šťastia v tomto školskom roku s témou vďačnosť sme si najprv so žiakmi vysvetlili, čo znamená tento pojem. Potom mali možnosť porozprávať o človeku, ktorému majú byť za čo vďační, rozprávali sme si, či je potrebné vďačnosť prejaviť a akým spôsobom. Na záver si žiaci vytvorili náhrdelníky vďaky z prúžkov papiera, na ktoré písali mená ľudí, ktorým sú za niečo vďační. A bolo ich veru neúrekom. Škoda, že hodina trvá naozaj len jednu vyučovaciu hodinu. A ja som z tejto hodiny odchádzala šťastná s vedomím, že naši žiaci tiež dokážu prejaviť vďačnosť. Ďakujem Vám za to!

Mgr. A. Kluvánková

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *