Pozitívna psychológia a veda o šťastí

Pozitívna psychológia a veda o šťastí

Čo je pozitívna psychológia? Ak narazíte na tento termín, určite Vás napadne jeden smajlík a možno si myslíte, že táto disciplína môže byť len pozitívnym testom. Všetko, čo prináša radosť a šťastie nášmu životu. V skutočnosti je tento obrázok viac podfarbený ako znak smajlíka. Pozrime sa, čo to znamená:

Veľmi mladou oblasťou pozitívnej psychológie je, že v centre výskumu psychológie je šťastie, presnejšie štylizované, vypracovanie takých metód a pozorovanie správania, vďaka ktorým sa môžeme stať trvale šťastnými.

„Veríme, že vývoj psychológie pozitívnej ľudskej činnosti nájde vedecké chápanie a bude účinným zásahom do rastu jednotlivcov, rodín a spoločenstiev,“ povedal Martin Seligman a Mihály Csikszentmihályi, Pozitívna psychológia. (Seligman, Martin E.P., Mihály Csíkszentmihályi (2000) „Pozitívna psychológia: úvod“. Americký psychológ)

Začiatky

Niekoľko humanistických psychológov – Carl Rogers, Abraham Maslow a Erich Fromm – skúmali a rozvinuli teórie a postupy pre ľudské šťastie. Oni boli takzvaní priekopníci výskumu pozitívnej psychológie. (Pojem pozitívna psychológia pochádza z knihy Abrahama Maslowa „Motivácia a osobnosť“ zverejnená v roku 1954.)

Počnúc 50. rokov 20. storočia začal jeden trend v psychológii, ktorý hovorí, že: úlohou vedy nie je len to, aby liečila choroby, ale aj to, aby ľudia mohli žiť svoj život ešte šťastnejšie. (Dianne Halesová „Pozvánka na zdravie, stručný text: Psychologická pohoda 2010-2011“)

Psychológovia, Martin Seligman, Michael Frish, sa v roku 1998 začali opäť venovať tejto téme, robili výskumy, prednášky a kurzy o pozitívnej psychológii. (Ben-Shahar, Ben (2007) „Happier – naučte tajomstvo každodennej radosti a trvajúceho plnenia“

Výskumy dobrého života – Well-being

V centre skúmania pozitívnej psychológie nestoja psychické problémy, ale hľadá také vzory, ktoré pomáhajú všetkým ľuďom dosiahnuť spokojnosť a blaho. Hovorí sa: že k ľudskej psychike sa oplatí priblížiť cez jej schopnosť byť šťastný a nie cez jej ochorenia!

Martin Seligman, otec pozitívnej psychológie, opísal dobrý život tak, ako „prostredníctvom našich vlastných síl žijeme každý deň s autentickým šťastím a bohatou radosťou“.

Martin Seligman o pozitívnej psychológii

Metódy

V oblasti pozitívnej psychológie je predmetom výskumu stav radosti alebo toku, hodnoty, silné stránky, cnosti a talenty človeka a vplyv sociálnych systémov a inštitúcií na tieto.

Pozitívni psychológovia sa zaoberajú štyrmi témami:

  1. pozitívne skúsenosti
  2. trvalé znaky charakteru
  3. pozitívne vzťahy
  4. pozitívne inštitúcie

„Šťastie“ zahŕňa niekoľko rôznych emocionálnych a duchovných javov. Mnohé výskumy navrhli rôzne hodnotenia, pričom jedným z najznámejších je spokojnosť Ed Diener.
(Wallis, Claudia, „Veda šťastia: nový výskum nálady, spokojnosť“, TIME 2005)
Vo formulácii „šťastia“ používa psychológ Daniel Kahneman veľmi jedinečný prístup                        k rozlíšeniu šťastia, „skúsenostné ja“ a „spomienka na mňa“.

Daniel Kahneman: Skúsenosti versus pamäť sú tajomstvom

Laureát Nobelovej ceny Daniel Kahneman ukazuje, že naše „prežívajúce ja“ a naša pamäť „ako odlišne vníma šťastie.

Pozitívna psychológia skúma tri otázky

Pozitívna psychológia skúma tri otázky: pozitívne pocity, pozitívne individuálne kvality a pozitívne inštitúcie. Podstatou pozitívnych pocitov je, že jednotlivec je spokojný so svojou minulosťou, šťastný v súčasnosti a dúfa v budúcnosť. Pozitívne individuálne vlastnosti zahŕňajú silné stránky a cnosti jednotlivca. Napokon, pozitívne inštitúcie robia spoločnosť na úrovni ľudskej komunity obývateľnou.

Od svojho založenia v roku 1998 pozitívna psychológia investovala milióny dolárov do výskumu, početných vedeckých prác, niekoľkých magisterských a doktorandských programov a odvetvie zohralo množstvo vedeckých inovácií. Medzinárodná asociácia pozitívnej psychológie (IPPA) je nedávno založená organizácia s tisíckami členov v 80 rôznych krajinách.

Výskumní pracovníci pozitívnej psychológie: Martin Seligman, Ed Diener, Mihály Csíkszentmihályi, Christopher Peterson, Carol Dweck, Barbara Fredrickson, Sonja Lyubomirsky, Kenneth Sheldon, Jonathan Haidt, Shelley Taylor, CR Snyder, Robert Biswas-Diener, Albert Bandura, Charles S. Carver, Robert Emmons, Michael McCullough a Phil Zimbardo.

Pridaj sa aj ty k nášmu programu vyučovania šťastia! >>