Optimizmus v IX.Š

Optimizmus v IX.Š

Optimizmus – pesimizmus, s týmito opozitami sme sa „hrali“ počas triednických hodín, venovaných Programu vyučovania šťastia v mesiaci október. So žiakmi sme si vyvodili „naozajstný“ význam a podstatu kľúčových slov, napísali si stručný zápis , aby sme si to lepšie zapamätali. Riešili sme rôzne situácie, ktoré bežne prináša život. Rozhovory a príklady zo života detí a ich rodín vyvolali v ich tvárach zaujímavé výrazy. Pochopili sme, že na všetky situácie vieme a môžeme reagovať pozitívne, vieme nájsť to najlepšie, a vlastnou psychickou vyrovnanosťou dokážeme odolávať vonkajším vplyvom okolia. Nie všetko „zlé“, je zlé naozaj. Dôležitým poznaním bolo aj to, že keď vykonávame svoju prácu( príprava na vyučovanie, pomoc v rodine…) poriadne, život je krajší a lepší. Svedčia o tom aj fotky s perfektne odprezentovaných kníh z Medzinárodného dňa knižníc. Aj keď sme už deviataci, zahrali sme sa hru znázorňujúcu optimistov a pesimistov…

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *