Optimizmus

Optimizmus

Kto je optimista? Je to človek, ktorý je stále šťastný a vidí svet v pozitívnom svetle? NIE! Optimista je človek, ktorý vidí problémy ako niečo prechodné, čo nebude trvať večne. Verí, že problém dokáže vyriešiť . Optimista je zameraný na dosiahnutie cieľa a na hľadanie riešenia. Na rozdiel od pesimistu, nahliadajúceho na problém ako na permanentný stav, ktorý nedokáže ovplyvniť, nevidí optimista svet len čiernobielo a nemáva pocit bezmocnosti.
So žiakmi 4.A triedy sme sa rozprávali o aktivitách, ktoré nás viac či menej zaujímajú, napriek tomu ich musíme každodenne absolvovať. Navzájom sme si dávali rady, ako by sme mohli zmeniť , zlepšiť náš postoj k nim. Náš optimistický deň sme ukončili samostatnou prácou, keď úlohou žiakov bolo namaľovať, čo pre nich optimizmus znamená.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *