Odpustiť znamená oceniť hodnotu človeka aj napriek tomu, že urobil nesprávnu vec

Odpustiť znamená oceniť hodnotu človeka aj napriek tomu, že urobil nesprávnu vec

Život nám každodenne prináša niečo nové. S Happy 🐸🐸🐸 sme si pripravili malé vstupy. Každý z nás sa snažil odpustiť niekomu, kto mu ublížil, kto ho zranil. Odkazy sme prezentovali pred triedou. Mohla to byť konkrétna osoba, ale i vymyslená. 🐸🐸🐸 sa tejto úlohy zhostili na jednotku. Pochopili, že ospravedlnenie a odpustenie je v živote dôležité. Nie pre tých druhých, ale práve pre nás. U nás to celé začína i končí. Preberáme zodpovednosť.
Ja som ten, kto má rád, ja som ten, čo sa odpustí najmä sám sebe. A až potom prosím o odpustenie druhého.
Musíme si v prvom rade odpustiť my, aby nám mohli odpustiť iní.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *