Neviditeľná čarovná guľa

Na začiatku hodiny deťom pojem optimizmus a pesimizmus nič nehovoril. Hneď ako sme si povedali pár príkladov z ich školáckeho života, bolo každému jasné o čo ide 🙂 Zhodli sa na tom, že myslieť optimisticky má svoje čaro. Tak ako aj čarovná neviditeľná guľa, v ktorej každý videl niečo z budúcnosti optimisticky. Podávali sme si ju veľmi opatrne, aby sa nám nerozbila. Nakoniec ju pani učiteľka odložila na bezpečné miesto, aby sme sa do nej mohli pozrieť aj nabudúce, napríklad aj vtedy, keď budeme chcieť cítiť šťastie ešte viac 🙂

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *