Návšteva v Dome sociálnych služieb

Návšteva v Dome sociálnych služieb

Bol piatok. Posledný deň pred vianočnými prázdninami. Žiaci šiesteho ročníka sa vybrali na návštevu do Domu sociálnych služieb pre klientov s mentálnym postihnutím s dobrým úmyslom. Spolu s pani učiteľkou chceli urobiť dobrý skutok a vyčariť úsmev na tvárach ľudí s mentálnym postihnutím. Doniesli im darčeky. Odmenou pre žiakov bol dobrý pocit a úsmev na tvárach obdarovaných.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *