Najznámejší svetoví prieskumníci šťastia!

Najznámejší svetoví prieskumníci šťastia!

Naučte sa byť šťastný. – Toto tvrdenie môžeme im ďakovať! Tí veľkí pozitívni psychológovia, ktorí spoznali, že sa šťastie dá naučiť, ktorí tvrdo pracovali množstvom výskumov preto, aby získali viac praktického usmernenia na dosiahnutie spokojného, naplneného života. Pozrime sa, o čo ide:

Martin Seligman

Seligman sa často označuje za otca pozitívnej psychológie, svetoznámeho psychológa, univerzitného profesora, vedúceho centra pozitívnej psychológie na univerzite Pensylvania. Jeho práca sa týka výskumu pozitívnej psychológie, zotrvačnosti, depresie, optimizmu a pesimizmu a flexibility.

Prednáška Martina Seligmana o pozitívnej psychológii

Ed Diener

Edward Diener alebo Pán Šastia, americký psychológ a spisovateľ. Za posledné tri desaťročia jeho výskum hrá rozhodujúcu úlohu pri výskume šťastia. Bol tvorcom a výskumníkom pojmu subjektívny blahobyt, zameranej na to, ako ľudia oceňujú svoju dobrotu (dobrota: merateľnosť, vplyv osobnostných typov, príjmy a kultúrne vplyvy).

Edward Diener je mimoriadne uznávaný pozitívny psychológ. To dokazuje aj skutočnosť, že pán Happiness je v súčasnosti spomenutý v GOOGLE 98 000 výsledkoch.

Ed Diener: Čo je potrebné k šťastiu?

Mihály Csíkszentmihályi

Mihály Csíkszentmihályi, psychológ, víťaz ceny Széchenyi, špecializuje sa na vývoj a vzdelávanie psychológie a kreativity a výskumu talentu. Jeho najznámejšie dielo je Flow, ku ktorému zbieral údaje viac ako dve desaťročia. Výsledkom vedeckej práce je teória dokonalých skúseností. Profesor Csíkszentmihályi dlhodobo vedie katedra psychológie na univerzite v Chicagu. Pred Flow-om už napísal niekoľko svetových kníh.

Mihály Csikszentmihályi o flow-e!

Barbara Fredricksonová

Je držiteľom doktorátu na Stanfordskej univerzite, v súčasnosti profesor psychológov na Univerzite v Severnej Karolíne, vedúca psychologického laboratória pozitívnych emócií. Jej meno je spojené s teóriou Broaden a Build, podľa ktorej pozitívne emócie, na rozdiel od negatívnych emócií, zvyšujú schopnosť osobnej pozornosti, vytvárajú nové vzorce správania a myslenia. S bohatším repertoárom správania získavame nové schopnosti a rozširujeme naše silné stránky.

Barbara Fredrickson o pozitívnych emóciách

Sonja Lyubomirsky

Sonja Lyubomirsky psychológiu študovala na Univerzite Harward, potom je držiteľom doktorátu na Stanfordskej univerzite, v súčasnosti je profesorkou Psychologického inštitútu na Kalifornskej Univerzite. Hlavná oblasť výskumu šťastia a vedeckej práce je chválená mnohými profesionálnymi vyznamenaniami.

Jej najdôležitejšia práca je Ako byť šťastný? (How of Hapiness), v ktorom rozvinula praktické príručky a metódy na udržanie každodenného šťastia. Dokončenie svetoznámej práce bolo podporené rozsiahlym výskumom: Sonja a jeho tím sa zaviazali porovnávať stovky pokusov, s ktorými sa snažili pacientov nejakým spôsobom rozveseliť. 250 000 experimentálnych údajov odhalilo, že šťastie prináša veľa výhod mimo toho, že sa vo svojej koži dobre cítime.

 

 

Pridaj sa aj ty k nášmu programu vyučovania šťastia! >>