Môj deň šťastia – radosť z maličkostí

Môj deň šťastia – radosť z maličkostí

20.3.2018 som začala svoj deň hneď zrána pohovorom s rodičmi. Na dvere nám ale zaklopali deti zo VI. oddelenia s pani vychovávateľkou Lenkou Rusnákovou, aby nám podarovali poďakovanie. Veľmi ma potešili a krásne naštartovali môj deň, ktorý sa mi javil ako pracovne náročný.

Ďakujem im, lebo sa poďakovali nielen mne ale aj ostatným pedagógom, pani upratovačkám, pani vedúcej školskej jedálne, či pani ekonómkam, skvelým ľuďom, ktorí sú pre nás nesmierne dôležití, pretože sa starajú o chod školy.

Počas dňa nás hodine nemčiny „vyrušili“ žiaci V.Š s pani učiteľkou Miriam Portelekyovou s odznakmi radosti a dostalo sa mi aj objatia, odkazov prostredníctvom kupónov vďaky, či prianí, ktoré som si mohla vytiahnuť.

Program vyučovania šťastia vnímam ako fantastický program zameraný na prevenciu, podporu sociálnych zručnosti našich žiakov ale aj samotných zamestnancov, či možnosť scitlivovať náš každodenný život. Nepopiera negatívne pocity, ktoré sú súčasťou nás, ale umožňuje vidieť svet aj inak a osvojiť si techniky, ktoré nám môžu pomôcť dostať sa z nepríjemných pocitov, učia nás riešiť konflikty, viac prezentovať vďaku a toleranciu.

Odporúčam realizovať takého aktivity v rámci prevencie na školách, v rámci etických výchov a triednických hodín.

Mgr. Gabriela Aláčová, riaditeľka školy

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *