Model PERMA: Vedecká teória šťastia

Model PERMA: Vedecká teória šťastia

Väčšina z nás si myslí, že vieme, čo znamená Šťastie, ale vieme, aké sú najdôležitejšie prvky? Martin Seligman model teoretického šťastia pomáha pochopiť, ako sa dá dosiahnuť život šťastie plný šťastia.

Model PERMA

Model PERMA je ústredným prvkom 5 psychologických oblastí prosperity a šťastia.

Martin Seligman, otec pozitívnej psychológie, verí, že päť základných prvkov pomáha ľuďom dosiahnuť vedomé a trvalé šťastie. PERMA Základné faktory šťastia: pozitívne emócie, depresia, kontaktovanie sociálnych sietí, intelekt, výsledky. Základnou myšlienkou PERMA je, že ak vieme, aké sú piliere na šťastný život, môžeme to dosiahnuť.

Pozitívne pocity

Pozitívne pocity nielenže znamenajú, že sa môžeme usmievať, ale skôr, že sme schopní vidieť optimizmus a pozitívny aspekt našej minulosti, súčasnosti a budúcnosti.
Tento pozitívny postoj pomáha našim vzťahom, našej práci, inšpiruje nás, spúšťa našu tvorivosť, čo nám vytvára nové príležitosti. Je dôležité a potrebné mať pozitívny výhľad na život, aj keď sme v zlom čase, aby sme mohli presunúť náš život správnym smerom.

V pozitívnom pohľade je potešenie tiež považované za uspokojujúcu potrebu: smäd, spánok, hlad. Záľuby však môžu pochádzať aj z intelektuálnej stimulácie, ako pri hraní sa s potešením alebo pri práci s radosťou.

Hĺbka / prietok

V našom živote je veľmi dôležité nájsť činnosť, v ktorej sa môžeme úplne prehĺbiť. Každý môže mať rôzne kroky pre hĺbku alebo tok stavu. Niekomu hudba, inému šport alebo kreativita tvorí koníček.

Tento druh prietoku má veľký vplyv na našu inteligenciu, naše schopnosti, našu emocionálnu schopnosť.

Kontakty

Vzťahy alebo sociálne siete sú nevyhnutné v našom živote. Človek ako spoločenská bytosť neustále buduje vzťahy s inými ľuďmi. Budovanie pozitívneho vzťahu s naším partnerom, sestrou a priateľmi je veľmi dôležitým dôvodom na to, aby sme vedeli, ako riadiť lásku a potešenie.

Zmysel

To je zmysel života. Počas celého nášho života sa všetci dostávame k poznaniu, že za hmotným majetkom a osobnou kariérou je v našom živote niečo ešte dôležitejšie. Musí byť šťastný a vyvážený. Ten sa nazýva zmysel života, ktorý nám pomáha pochopiť a vidieť skutočné hodnoty v našich životoch.

Výsledky

Výsledok nie je nič iné ako naplnenie človeka na konci určitého procesu. Koncept výsledku je skutočným konečným produktom dosiahnutia našich cieľov, ktoré vždy prichádzajú po práci. Výsledok je zmysluplný, každá vykonaná úloha, realistický cieľový súbor, je nevyhnutná pri vytváraní nášho šťastia.

Seligmanova prezentáciu modelu PERMA

Ako môžete vytvoriť vlastný model PERMA?

Keď vieme, že princípy modelu PERMA tvoria kľúč k nášmu trvalému šťastiu, pozrime sa na všetky jeho komponenty. Začnime ich uplatňovať a pozorovať ich v našich vlastných životoch. Pamätajte, vždy vidíme pozitívnu stránku danej udalosti v živote, a to ako v práci, tak v našom súkromnom živote. Sledujte naše spoločenské vzťahy, kultivujte ich láskou. Nájdime si povolanie, v ktorom môžeme cítiť jednotu a prehĺbiť sa. Vytýčme si reálne ciele, ktoré môžeme dosiahnuť, aby sme mohli svoj úspech stále viac a viac prežiť.

 

Pridaj sa aj ty k nášmu programu vyučovania šťastia! >>