Medzinárodný deň šťastia na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Medzinárodný deň šťastia na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

20. marec je venovaný šťastiu. Za Medzinárodný deň šťastia bol vyhlásený Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Hľadanie šťastia je cieľom každého človeka. V rámci Programu vyučovania šťastia aj ZŠ M.R. Štefánika v Lučenci oslávila tento deň.

Spev, smiech, radosť, úsmev, objatie či milé slovo – nikto nimi nešetril.

Rozdávali sa motivačné odkazy a kupóny vďaky, ktoré žiaci venovali svojim kamarátom, učiteľom, rodičom, starým rodičom aj zamestnancom školy. O skvelú atmosféru sa postarali speváci speváckeho zboru Spolu-hlásky a Lúčik, žiaci VI.Š triedy s divadelným predstavením: Rozprávka o hľadaní šťastia a účinkujúci koncertu Šťastná škola.

Ďakujeme všetkým pedagógom aj žiakom ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, ktorí sa zapojili do realizácie tohto milého podujatia a pomohli vyčariť úsmevy na tvárach svojim žiakom a zamestnancom školy.

Pozývame Vás milí priatelia nahliadnuť do priebehu celého dňa prostredníctvom videa!