Kvietky4

TÉMA: ODPUSTENIE – realizované v triede: Slniečka
1.aktivita: „Stôl priateľstva“
Cieľ: Ospravedlniť sa po nevhodnom správaní druhému a prejaviť spolucítenie s jeho situáciou po konflikte.
Porozprávali sme sa s deťmi, čo je nezhoda, ako sa cítia ľudia, ktorí sa v niečom nezhodnú. „Čo sa deje pri takejto hádke?“
Vytvorili sme „STOL ZMIERENIA“, kde sa posadili dve deti – napr. také, ktoré sa nevedeli dohodnúť o hračku, rozhovor detí sme usmerňovali tak, aby viedol k ich riešeniu. Pokiaľ sa nedospeje k riešeniu,
hračku si nemôže vziať nikto z nich. Oslovili sme aj iné deti, ktoré tiež rozprávali svoje návrhy na zmierenie. Ak v budúcnosti dôjde k sporu, je možné „Stôl zmierenia“ rozložiť a viesť diskusiu, ktorá povedie k riešeniu.V tejto aktivite bol veľmi dôležitý „popud“ zo strany učiteliek ( výber vhodných otázok).
2.aktivita: „Spoločné rozhovory v rannom kruhu“
– Ako by si riešil….?
-Čo by si urobil keby….?
-Nepáči sa ti hra, ktorú navrhla učiteľka, čo urobíš…?
-Nehovoril si pravdu učiteľke, ona zistí, že si klamal, ako sa zachováš…?
-Nerozumieš novej hre, ktorú sa deti hrajú, chceš sa zapojiť, čo urobíš…?
A veľa ďalších otázok a veľa zaujímavých odpovedí od detí.
3.aktivita:“ Odpustenie“
Aktivita realizovaná formou otázok a odpovedí.
Keď si urobil niečo zlé, čo si pociťoval pri čakaní na odpustenie? Ako si sa ospravedlňoval? A prečo je dobré, keď odpúšťame?
Dieťa ešte nechápe rozdiel medzi odpustením a prepáčením alebo ospravedlnením.
„Odpustiť sa dá, ale zabudnúť je ťažké“