Kvietky4

Téma:Radosť z maličkostí
Realizované v triede „Slniečka“
1.TU A TERAZ
2.NAJKRAJŠIE NARODENINY
3.PREZERANIE USMIEVAVÝCH TVÁRÍ
4.RADOSŤ
1.Tu a teraz:
aktivita realizovaná v rannom kruhu, deti vyjadrovali slovne svoju radosť – napr.
– že som na svete, že mi pomáhajú kamaráti v škôlke, že mám narodeniny, že ocko chodí stále s nami von, že mám doma vláčikovú hru….
2.Najkrajšie narodeniny:
vzájomná komunikácia o svojom „naj“ narodeninovom dni, napr. že som svojich 6 rokov oslávil so
svojimi kamarátmi a pred nimi som sfúkol na torte 6 sviečok.
3.Prezeranie usmievavých tvárí:
deti si vytvorili kombináciu obrázkov a „smiechom“ vyjadrili svoj pocit z videného.
4.Radosť:
obkreslili sme obrys dieťaťa /RADOSŤ/ a dokreslili mu zmyslové orgány.
Deti z daných obrázkov vyberali ten, ktorý by im najviac spôsobil radosť. Napr. pri zraku mali
obrázky- slnko, dúha, zrkadlo, pri sluchu- hrom, spev vtáctva, budík, pri hmate- mačku, ježka.
Radosť sme si doskladali a v závere sme si povedali, že aj to málo, čo máme nám spôsobuje „radosť.“

More images