Kvietky4

Mesiac: 4
Téma: Dobré skutky podporujúce šťastie
Vek : 3-4 trieda Kvietky
Realizácia: S deťmi sme si spoločne zhotovili tabuľku, na ktorú sme nalepili vianočný stromček, Mikuláša a napísali sme mená detí v triede.
Rozprávali sme sa o dobrých skutkoch, od detí som sa chcela dozvedieť ako vnímajú slovo dobrý skutok, nechala som každého sa vyjadriť svoj názor/bez môjho zasahovania/.
Povedala som im o téme týždňa, že nás čaká návšteva Mikuláša a vianočný čas, a vtedy by sme si mali viac pomáhať./rodičom, starkovcom, kamarátom, súrodencom a aj ľuďom na ulici/ a to je vlastne dobrý skutok
Úlohou detí bolo hodnotiť svoje vlastné schopnosti/pomoc/ v rôznych činnostiach.
Cieľom bolo aby vedeli zhodnotiť svoje konanie a dodržiavať zásady slušného správania.
Potom som deťom ukázala vystrihnuté hviezdičky, a položila som im otázku:
Stalo sa vám, že ste urobili niečo dobré a pochválili vás rodičia, alebo niekto za to?
Deti hovorili a spomínali na svoje skutky. Spoločne sme si ich hodnotili, či boli dobré, alebo nie. Či sme tým urobili niekoho šťastného. Za každý dobrý skutok dostali hviezdičku, ktorú si nalepili na tabuľku k svojmu menu.
Neakceptovala som odpovede, ktoré sa opakovali. Deti tak lovili v pamäti a spomínali kedy, ako a komu pomohli a tak vykonali dobrý skutok.
Prišla som na to že deti doma pomáhajú variť, upratovať, nosia lieky, umývajú riad, krájajú chlieb, pomáhajú rodičom pri rôznych činnostiach, aj sa starajú o súrodencov… 😊
Potom som položila otázku stalo sa vám, že ste urobili niečo, za čo sa hanbíte, pretože si myslíte, že to nebol dobrý skutok?
Deti odpovedali, ale odpovedí bolo menej.
Vyhodnotili sme si stav hviezdičiek, deti som pochválila a povedala, že nech porozmýšľajú doma ešte nad tým ako doma pomáhajú a ako sa im podarí urobiť rodine šťastný deň. A zajtra sa stav hviezdičiek môže zmeniť.
Takto sme si hodnotili dva dni a deti prišli s novými nápadmi, a prišiel aj Mikuláš a ocenil ich dobré skutky balíčkami.
Vždy na konci hodiny sme si v kruhu zatancovali na pesničku Láska je nebíčko.
Deti som motivovala nech v dobrých skutkoch pokračujú, lebo aj rodičia, pani učiteľky a Ježiško budú mať z toho radosť.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *