Kvietky4

Realizované v triede „Slniečka“
1.Hra:“ Kytička“- realizované v rannom kruhu.Dieťa odovzdáva kytičku kamarátovi za to: že ho máš rád,že sa pekne hral, že mi pomohol, atď…
2.aktivita „Moje srdiečko“- rozhovor s deťmi o tom, čo nám hovorí naše srdiečko- čo máme rady, čo sa nám páči, alebo naopak, prečo sme smutní, kedy sme nešťastní, pre koho bije naše srdiečko, koho ľúbime. Do vopred pripraveného srdiečka deti nakreslili seba,lebo každý má rád seba, ale aj toho, pre koho ich srdiečko bije.Neboli to len rodičia alebo rodina, nakreslili kamarátov, ale aj svoje prvé lásky.
Práce detí boli veľmi pekné, vydarila sa aj aktivita.
3.aktivita „Čo ti chcem povedať“ – deti sedeli v kruhu na stoličkách a nerozprávali sa. Jedno z detí pristúpilo k niekomu zo skupiny a bez slov mu niečo naznačilo – jemne ho pohladkalo po hlávke, objalo ho, uklonilo sa, pohrozilo mu.
Obmena: dieťa sa opýtalo: čo sa ti na mne páči, nepáči?, čo by si si odo mňa želal?…
4.aktivita „Pavučina priateľstva“ -vytvorili sme pavučinu priateľstva- vytvorili sme pavučinu z priadze. P.učiteľka hru začala a ďalej klbko odovzdala niekomu a povedala: „milujem na tebeto…“, ďalej a ďalej sa klbko posúvalo medzi deťmi, ktoré vyslovovali kamarátovi niečo pekné, milé, úprimné, láskavé. Tak vznikla pavučina priateľstva, ktorej sa čudovali rodičia detí.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *