Klbko vzťahov

Klbko vzťahov

V rámci upevňovania vzťahov sme sa so žiakmi 4.A triedy zahrali hru „Klbko vzťahov“. Žiaci si posadali na zem do kruhu. Každý žiak najprv hodil / posunul klbko vlny niektorému zo spolužiakov a potom povedal niečo pozitívne o danom spolužiakovi. Takto sa vystriedali všetci žiaci a vytvorili tak „pavučinku“. Dozvedeli sa tak veľa zaujímavých vecí o sebe a zároveň sme posilnili vzťahy v triede.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *