„Keď niekomu odpustím, tak sa tým už netrápim“

Na začiatku hodiny sme sa porozprávali o tom, ako sa tvári a cíti človek, keď je nahnevaný a chce pomstu alebo je zranený. Zahrali sme si aj hru, počas ktorej bolo jedno dieťa vyvolané a ostatní hádali, či sa zatváril nahnevane alebo zranene. Po hre dostali deti papiere, na ktoré si nakreslili tvár, ktorá je nahnevaná/odpúsťa, následne si kresby vymenili vo dvojici a hádali, aký obraz nekreslil ich spolužiak.
Rozdelili sme tabuľu na dve časti (pocity človeka, ktorý odpustí/ pocity človeka, ktorý nedokáže odpúšťať) a pomocou brainstormingu sme napísali charakteristiku pocitov určených ľudí. Po dokončení aktivity sme zhrnuli naše zistenia.
Najúspešnejšou časťou našej hodiny sa stala aktivita s kartičkami na odpustenie, ktoré vyrobili deti pre svojho spolužiaka. Každý napísal, za čo kamarátovi odpúsťa a následne sme si sadli do kruhu, kde sme postune menovali každého člena našej skupiny, ku ktorému prišli deti a podali mu kartičku s odpustením a povedali mu prečo ho majú radi.