Hodina šťastia:OPTIMIZMUS

🍀HODINA ŠŤASTIA🍀
Témou mesiaca október je OPTIMIZMUS.
Ľudí môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií. Jedným z nich je aj to, akými okuliarmi sa pozeráme na svet. Od toho, či myslíme pozitívne alebo negatívne sa odvíja veľa skutočností v našom živote. Žiaci V.Š triedy zisťovali,či sú optimisti alebo pesimisti.Znázorňovali svoje pocity,nálady, myšlienky a kreslili smajlíkov,ktorí najlepšie vystihujú ich charakter.😀😣😍😎🤔 Zistili,že farebný svet optimizmu,plný pozitívnej energie,radosti a veselosti je im bližší ako negatívny, pochmúrny svet pesimistu.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *