Hodina šťastia v V.Š triede

🍀Hodina šťastia v V.Š triede🍀
Témou mesiaca september je VĎAČNOSŤ.
Vďačnosť má v našich životoch obrovský význam. Iba s ňou môže byť náš život hodnotný a bohatý. Oplyvňuje naše myšlienkové pochody, pocity, správanie sa.
Žiaci sa na našej prvej HODINE ŠŤASTIA zamýšľali, čo pre nich vďačnosť znamená, za čo sú v živote vďační, za čo všetko ďakujú rodičom, kamarátom.
Uvedomili sme si, že človek by mal vedieť poďakovať za maličkosti všedného dňa. To však neznamená, že by nemal mať v živote veľké sny, túžby a ciele.