Hnev alebo odpustenie

Hnev alebo odpustenie

Schopnosť odpúšťať je dôležitou súčasťou šťastného, plnohodnotného života. Na hodine šťastia sme sa so žiakmi najprv porozprávali ako vidieť na niekom, že je nahnevaný, že myslí na pomstu, alebo, že je prístupný a vie odpustiť! Potom deti kreslili výrazy tvárí! Mohli si vybrať, ktorý emocionálny stav pomocou priloženej šablóny nakreslia! Hnev alebo odpustenie. Keď boli s kresbami hotoví so spolužiakmi si ich vymenili a hádali, akú tému nakreslili. V druhej časti hodiny deti vytvorili ospravedlňujúce kartičky pre niekoho, koho urazili alebo mu spôsobili nejaké zranenie!

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *