Forgiveness

Žiaci 7.M sa v rámci hodiny ANJ/ Hodiny šťastia zamysleli nad dôležitosťou odpustenia. Hodina mala formu konverzácie, kde si deti pospomínali na menej príjemné zážitky a skúsenosti a vysvetľovali, prečo a ako dotyčnému – či už kamarátovi, rodičovi alebo učiteľovi odpustili. A spoločne zistili, že odpúštať je oveľa lepšie, ako živiť v sebe zášť a negatívne emócie.