Dobrý skutok

Dobrý skutok

Na základe tejto témy sme so žiakmi veľa diskutovali o tom, čo je to dobrý skutok a prečo je dôležité ich konať. Rozprávali sme sa o tom, kedy žiaci spravili pre niekoho niečo len tak, z dobrej vôle. Potom ako si žiaci otvorili srdiečka, do jedného srdiečka svoje dobré skutky mali aj nakresliť.

More images

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *