Dobré skutky v V.Š 😊HAPPYFACES😊

🍀DOBRÉ SKUTKY v V.Š🍀
„Človek je v podstate dobrý. Niekde v hĺbke duše každého človeka môžeme nájsť zrnko dobroty. Musí tam byť.“ (Sarah J. Mass)
Týmto výrokom sme začínali decembrovú HODINU ŠŤASTIA. Žiaci zo skupiny 😊HAPPYFACES😊 hovorili o duchovných hodnotách a nezištnej pomoci. Zistili,že mnohí z nich robia dobré skutky každý deň. Možno to nie sú vždy veľké gestá, ale aj maličkostou môžu zlepšiť deň alebo pomôcť ostatným okolo seba.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *