Dobré skutky

S deťmi sme sa rozprávali, čo dobré od rána, príp. v predchádzajúce dni urobili – pre druhých alebo pre seba. Potom sme sa hrali situačné hry – „Maminka je unavená, ako jej viem pomôcť“ – deti mali rôzne nápady – postrážim sestru, poupratujem si hračky, pomôžem ockovi s večerou, prinesiem maminke čajík. Pri ďalšej hre „Kamarát je smutný, lebo si zabudol doma hračku na spanie“ mali tiež veľa nápadov – požičiam mu svoju hračku, zoberie si hračku z triedy, poviem mu, že je veľký a vydrží bez hračky, pôjdem mu domov pre hračku, pani učiteľka zavolá, aby mu hračku doniesli 🙂
Potom deti dostali srdiečko z výkresu, na jednu stranu nakreslili niečo o dobrých skutkoch, väčšinou kreslili hračku (ktorú si kamarát zabudol doma) alebo nakreslili srdiečko – hreje nás pri srdiečku, keď urobíme dobrý skutok. Na druhú stranu srdiečka zbierali nálepky za dobré skutky počas 4 dní. Ku koncu týždňa deti dostali medailu „Dobrosrdečný/á“.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *