Dobré skutky

Dobré skutky

Žiaci sa v decembri zameriavali na dobré skutky, ako môžu niekomu pomôcť, ako môžu niekoho potešiť. Tak po spoločnej dohode sme sa rozhodli, že potešíme deti s tým že im odnesieme hračky do materskej školy v Starej Haliči a starších ľudí pôjdeme navštíviť do domu dôchodcov.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *