Čas Vianoc – dobré skutky

Počas mesiaca december sme sa so žiakmi rozprávali o tom, aké dobré skutky sa im podarilo vykonať. V rámci diskusie sa riešila aj otázka dôležitosti a potrebe dobrých skutkov, pretože u každého z nás dobré skutky vyvolávajú šťastie. Keďže sa blížil čas Vianoc, žiaci v rámci dobrých skutkov pripravili pre svojich spolužiakov darčeky (každý si vytiahol jedno meno). Žiaci sa tak naučili darovať niečo inej osobe a urobiť niekoho iného šťastným.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *