Dobrý skutok

Dobrý skutok

S deťmi sme sa rozprávali o tom ,čo robili dnes a v predchádzajúce dni doma alebo v škôlke. pokúsili sa zhodnotiť ktoré konanie bolo dobré –...

More

Môj kamarát

Môj kamarát

S deťmi sme uskutočnili tretiu aktivitu hodiny šťastia. Najprv sme sedeli v kruhu a každý pozdravil vedľa sediaceho kamaráta, spýtal sa ho ako sa...

More