Naše ciele

Naše ciele

Vytýčenie a dosiahnutie cieľov Touto témou sme sa zaoberali so žiakmi šiestej A triedy na triednickej hodine. Ako úvod do problematiky som...

More

Dobrý skutok

Dobré skutky Každého z nás by malo potešiť, keď niekoho urobíme šťastným. Môže to byť milé slovo, malý darček, pomoc, pohladenie. Blížia sa...

More

vzťahy

vzťahy

Keďže hlavnou témou tohto mesiaca bola starostlivosť o vzťahy , rozhodli sme sa ich upevniť najbližšou činnosťou pre všetkých žiakov, a to...

More

úsmev

úsmev

OPTIMIZMUS verzus PESIMIZMUS Ako sa pozeráme na svet? Ružovými alebo čiernymi okuliarmi. Od toho, či myslíme pozitívne alebo negatívne sa odvíja...

More

vdaka

vdaka

Vďačnosť Slovíčko také obyčajné. Ale jeho význam v sebe zahŕňa nekonečne veľa podôb. No v poslednej dobe sa vytráca s nášho bežného života. Akosi...

More