Dobré skutky

Dobré skutky

Žiaci sa v decembri zameriavali na dobré skutky, ako môžu niekomu pomôcť, ako môžu niekoho potešiť. Tak po spoločnej dohode sme sa rozhodli, že...

More

Vďačnosť

Vďačnosť

Na prvej hodine vyučovania šťastia sme si z farebných papierov vystrihli farebné kvietky a do ich lupeňov sme napísali za čo sme vďační vo svojom...

More