Dobré skutky

Dobré skutky

Význam dobrých skutkov. Témou vyučovacej hodiny fyziky, ktorá bola odučená 5.12.2019 v 2.A , bola Modelovanie dažďa, kyslé dažde. Na hodine bola...

More

Vzťahy

Vzťahy

Starostlivosť o vzťahy bola realizovaná na vyučovacej hodine fyziky v 2.a triede dňa 13.11.2019. Témou hodiny bola: Závislosť teploty varu od...

More

Vďačnosť

Vďačnosť

Hodina šťastia- Vďačnosť Témou vyučovacej hodiny fyziky v 2.A bola: Rôzne teplotné stupnice. Žiaci boli rozdelení do skupín a vytvárali si sami...

More