Lienky a ciele

Lienky a ciele

S deťmi sme si vytýčili CIEĽ nášho cvičenia : malým krúžkom sa trafiť na cieľ – veľký farebný plastový kruh. Naša stratégia : – rozhovor o...

More