Strom vďaky

Strom vďaky

So žiakmi 5.ročníka už ako školská psychologička pracujem dlhodobo. Sú to moje lentilky. Každý z nich je iný, a pritom sú všetci rovnakí. O téme...

More